Consultancy

Een belangrijke activiteit van ResetManagement betreft het vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden of het ‘resetten’ van al bestaande, zowel intern als over de organisatiegrenzen heen.

Opleidingen & Workshops

ResetManagement biedt verschillende opleidingen en workshops aan. Deze bijeenkomsten zijn vaak georganiseerd vanuit de Academie voor Samenwerken en de platformen Next Level FM en Professionals in PPS.

Coaching

Door middel van coaching verschaffen wij professionals kennis, inzichten en vaardigheden om de complexe samenwerkingenverbanden waarin zij werken beter te kunnen begrijpen en organiseren.