Professioneel samenwerken wordt steeds belangrijker. Complexe vraagstukken van nu zorgen er immers voor dat organisaties steeds minder zelfstandig in staat zijn om uitvoering aan die opgaven te geven. Dit houdt in dat tussen -en binnen organisaties meer en meer in afhankelijkheid van elkaar moet worden geopereerd.


Ofschoon vrijwel iedereen er zeker van is het samenwerken meester te zijn, blijkt dat samenwerken in complexe opgaven van een andere orde is. Kort gezegd komt dit omdat onze aangeboren samenwerkingscompetenties gericht zijn op onze directe, vertrouwde omgeving (gezin, team e.d.). Door de grootte, dynamiek, etc. van de complexe opgaven is er geen sprake meer van zo’n overzichtelijke omgeving, dit vraagt om een andere aanpak om die projecten succesvol vorm te geven.


ResetManagement ondersteunt organisaties die complexe opgaven samen met andere organisaties of organisatie-eenheden moeten realiseren. Het is onze drijfveer om complexe samenwerkingsopgaven terug te brengen naar de essentie. Onze “hands on” mentaliteit zorgt ervoor dat we op een praktische manier een omgeving weten te creëren die ervoor zorgt dat het samenwerken werkt zoals het bedoeld is.

Concreet:

  • Eigenaarschap creëren: alle betrokkenen een rol geven.
  • Voorspelbaarheid en transparantie in projecten realiseren
  • Complexe opgaven c.q. samenwerkingsverbanden reduceren tot de essentie


Met 15 jaar ervaring is ResetManagement pionier en denkleider op dit gebied. In die hoedanigheid werken we voor toonaangevende organisaties in het publieke en private domein. Hierbij ontwikkelen we doorlopend onze ‘body of knowledge’ samen met vooraanstaande universiteiten en andere kennisinstellingen.


Met andere woorden: ResetManagement organiseert, contracteert, herstelt en managed het samenwerken in opgaven waar meerdere organisaties of afdelingen zijn betrokken.